Yaptığı icraatları yapamayanlar değiştirdiği tabelaya tepki gösterdi

Yaptığı icraatları yapamayanlar değiştirdiği tabelaya tepki gösterdi
Tunceli'nin adı Dersim olarak değiştirelemeyecek.
Birkaç gündür Türkiye'nin gündeminden düşmeyen isim değiştirme kararı, uygulanamadan Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.
TEPKİ GÖRDÜ
Tunceli Belediye Meclisi'nde "Komünist Başkan" Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapılan toplantıda hizmet binasından "Tunceli" isminin kaldırılıp, "Dersim" ibaresinin yazılması kararı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Maçoğlu'nu seçimden önce destekleyenlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi tarafından tepki görmüştü.
HUKUKA VE YASAL MEVZUATA AYKIRI GÖRÜLDÜ
Meclis kararının Tunceli Valiliği'ne gelmesi üzerine aynı gün valilik, Tunceli Belediye Başkanlığı'ndan "Tunceli" ibaresinin kaldırılarak "Dersim" ibaresinin yazılmasına dair karar aldığını anımsatarak, söz konusu belediye meclisi kararının hukuka ve yasal mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Erzincan İdare Mahkamesi'ne gönderilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaatta bulundu.
DURDURULMA KARARI VERİLDİ
Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başvuruyu göndermesi üzerine kararı görüşen Erzincan İdare Mahkemesi, işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.
Mahkemenin kararında, şu ifadelere yer verildi:
"Tunceli Belediyesi hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılmasına dair dava konusu işlemin yerine getirilmesi halinde doğacak zararın kamunun menfaati ve işlemin etki alanı dikkate alındığında giderilemeyeceği, için gereken koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır. Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp, yada savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusunu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanun'un 27/5 maddesi uyarınca savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 15 gün süre tanınmasına, iş bu kararın tebliğ edilmesine, 7 gün içinde Erzurum İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmaz üzere oy birliği ile karar verildi."
PAYLAŞ
GÖNDER
×