Reklamı Kapat

Taşıt sayısı yüzde 20 azaltılacak, yeni inşaata başlanmayacak, kiralama yapılmayacak

Taşıt sayısı yüzde 20 azaltılacak, yeni inşaata başlanmayacak, kiralama yapılmayacak
Kamuda her kalemde tasarruf dönemi başladı. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandı. Taşıt sayısı yüzde 20 azaltılacak, yeni inşaata başlanmayacak, kiralama yapılmayacak, hiçbir surette hizmet binası, lojman, sosyal tesis arsa ve arazi satın alınmayacak.
İletişim ve temsil giderleri, cep telefonu limiti sınırlandırılıyor. Milli bayramlar dışında davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek, atamalar yönetici kadrolarıyla sınırlı tutulacak, danışmanlık hizmetleri kısıtlanacak. Uçuş milleri şahıslar tarafından kullanılamayacak. Bakanlar makam hizmetinde en fazla 3 hizmet taşıtı kullanabilecek. Ömrünü tamamlamayan demirbaş değiştirilmeyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuda tasarrufa ilişkin genelgeyi imzalayarak yayımladı ve yeni dönem resmen şekillenmiş oldu. Böylece kamuda her kalemde tasarruf dönemi başladı. Keyfi uygulama boşlukları kapatıldı.
Kamuda her kalemde tasarruf dönemi başladı. Taşıt sayısı yüzde 20 azaltılacak, yeni inşaata başlanmayacak, yeni kiralama yapılmayacak, hiçbir surette hizmet binası, lojman, sosyal tesis arsa ve arazi satın alınmayacak. İletişim ve temsil giderleri, cep telefonu limiti sınırlandırılıyor.
İşte Cumhurbaşkanı genelgesi ile hayata geçirilecek olan kamuda tasarruf adımları.
Milli bayramlar dışında davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek, atamalar yönetici kadrolarıyla sınırlı tutulacak, danışmanlık hizmetleri kısıtlanacak. Uçuş milleri şahıslar tarafından kullanılamayacak. Bakanlar makam hizmetinde en fazla 3 hizmet taşıtı kullanabilecek. Ömrünü tamamlamayan demirbaş değiştirilmeyecek.
Kamu harcamalarının azaltılması, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandı. Genelgedeki önemli başlıklar şöyle:
GENELGEDE ÇOK ÖNEMLİ DETAYLAR
KİRALAMA, SATIN ALIM YAPILMAYACAK: Hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak. Yeni kiralama yapılmayacak, yeni inşaata başlanmayacak.
TAŞIT SAYISI YÜZDE 20 AZALTILACAK: Acil ve zorunlu haller dışında ne surette olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Yasanın izin verdiği haller hariç, hiçbir makama arazi, binek gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt makam aracı tahsis edilmeyecek. Kurumlar, 2020 yılındaki taşıt sayılarını, 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak.
RESMİ ARAÇ ÖZEL İŞTE KULLANILAMAYACAK: Resmi araçlar özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmayacak, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilmeyecek. Hizmet araçları düşük ve ekonomik olan taşıtlar tercih edilecek. Taşıt masrafları, çalışma süresi, güzergâhı, yatık tüketimi düzenli izlenecek.
BAKANLIK MAKAMINA 3 TAŞIT SINIRI: Bakanlıklarda hizmet taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslara göre makam hizmetlerinde kullanılabilecek. Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kadro, pozisyon ile belediye başkanları ve genel sekreterleri, genel müdürler geliş gidiş için hizmet aracı olarak mevcut binek veya "station wagon" tipi taşıtlardan yararlanabilecek.
İLETİŞİM VE TEMSİL GİDERLERİ AZALIYOR: Cep telefonları, kararname ile belirlenen makamlar için tahsis edilecek. Aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri 1.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.
DAVET, YEMEK DÜZENLENMEYECEK: Uluslararası toplantılar, milli bayramlar hariç kutlama organizasyonlarına ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek. Temsil ve ağırlama ödenekleri zorunlu haller dışında kullanılmayacak.
PERSONEL ATAMA VE GİDERLERİ: Kamuda bir önceki mali yılda kadro ve pozisyon sayılarında emeklilik, ölüm nedeniyle meydana gelen azalma kadar yeni kadro pozisyon ihdas ya da kullanım talebinde bulunulabilecek. Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmeyecek.
ATAMALARDA SINIRLAMA: Alınan son dakika kararlarına göre atamalar sadece yönetici kadroları ile sınırlı tutulacak. Kamu kurumları ek mali yüklerle karşılaşılmaması için fatura karşılığı ödemelerini ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirecekler.
HARCAMALAR KISITLANACAK: Kurumlar kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama, taahhütte bulunmayacak. İhale şartname ve sözleşmelerine alım konusu ile ilgili olmayan unsurları dâhil etmeyecek. Bulunulan yılı ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine, iş artışına gidilmeyecek.
CEP TELEFONU LİMİTİ DÜŞÜRÜLÜYOR: Cep telefonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, valiler ve belediye başkanları ile belirlenen makamlara verilecek. Bakanlar, belediye başkanları ve üst yöneticiler tarafından; cep telefonu tahsis edilen makamlar için aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri, 1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek.
KUTLAMA DÜZENLENMEYECEK: Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek.
HEDİYE VERİLMEYECEK: Hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak. Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacak. Tasarruf altında bulunan kaynaklardan ajanda, takvim, plaket, hatıra, hediye, eşantiyon basım ve dağıtımı türü işler yaptırılmayacak.
TOPLANTILAR UZAKTAN ERİŞİMLE YAPILACAK: Hizmet içi eğitim, konferans, seminer gibi programlar uzaktan erişim yöntemleriyle yapılması esas olacak.
Faaliyet tanıtımı için rapor, kitap, dergi, bülten basılmayacak, paylaşımlar elektronik ortamda yapılacak. Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmeyecek.
 
Hazal Ateş/Sabah
PAYLAŞ
GÖNDER
×